Úvod zemedelstvi

Zemědělství

V rámci oblasti zemědělství je z národních zdrojů poskytována podpora podnikání zaměřená na realizaci dlouhodobých investičních zámětů s ohledem na zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů a rozvoj.

Dotace na podporu podnikání jsou poskytovány ve dvou oblastech:

 

 

Dále jsou pak v oblasti zemědělství poskytovány tzv. „přímé platby“ s cílem zabezpečit zemědělcům stabilní příjmy.

Výčet dotací není kompletní, jejich nabídka se mění dle priorit Vlády ČR a schváleného Státního rozpočtu ČR, proto při přípravě Vašeho projektu doporučujeme konzultaci s odbornými poradci firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o.