Úvod vzdelavani

Vzdělávání

Národní dotace v oblasti vzdělávání zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Dotace v oblasti vzdělávání jsou zaměřeny na:


Jedná se o indikativní výčet typů podpor. MŠMT ke každé oblasti vypisuje jednotlivé dotační programy, v rámci kterých lze podávat žádosti na konkrétní akce.

Z důvodu značného množství dotačních titulů spravovaných MŠMT doporučujeme při přípravě Vašeho projektu konzultaci s odbornými poradci firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o.