Úvod vyzkum

Operační program VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁNÍ

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání je zaměřen na posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientace na znalostní ekonomiku tj. ekonomice založené na  :

* kvalitně vzdělané pracovní síle

* využívání špičkových technologií

* produkci kvalitních výsledků výzkumu, které se transformují do inovací v praxi a do konkurenční  

   výhody českých firem

* podporu kvalitního vzdělávacího systému, jeho transformace, rozvoj jazykového vybavení

* využívání ICT, kreativity, podnikavosti a obecně podporu rozvoje klíčových znalostí a dovedností

Vše v návaznosti na potřeby trhu práce a společnosti, a to i v oblasti vysoce kvalifikovaných pracovníků.

 

DOTACE z OP Výzkum, vývoj a vzdělání budou poskytnuty na:


1. POSILOVÁNÍ KAPACIT PRO KVALITNÍ VÝZKUM

 

2. ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL A LIDSKÝCH ZDROJU PRO VÝZKUM A VÝVOJ

 

3. ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU  PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ