Úvod rybarstvi

Operační program RYBÁŘSTVÍ

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Rybářství je zaměřen na :

* rozvoj udržitelného chovu ryb a zajištění rovnoměrných dodávek domácích sladkovodních ryb

   na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků

   (péče o krajinu, retence vody, rybářská turistika apod.)

* rozvoj tradiční a osvědčené formy akvakultury

* podporu zavádění moderních intenzivních chovných systémů a další aktivity

 
DOTACE z OP Rybářství budou poskytnuty na: