Úvod praha

Operační program PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Praha – pól růstu ČR  je zaměřen na zajištění  efektivní realizace  investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života občanů Prahy. Současně se zaměřuje na vytvoření příznivého podnikatelského prostředí .

Podpora vzdělání a vědy tak směřuje  k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky.

Přitom je ale nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů - pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb.

 
DOTACE z OP Praha – pól růstu ČR budou poskytnuty na:
 

1. POSÍLENÍ  VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ

Cílem je podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

Specifické cíle:

 

2. UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY

Cílem je podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení.

Specifické cíle :