Úvod podnikani

PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na :

* rozvoj ICT /Information and Communication Technologies/

* nákup moderních technologických zařízení

* snížení energetické náročnosti

* ochranu duševního vlastnictví

* vývojová centra

* vznik a rozvoj klastrů,  technologických  platforem a projektů

* spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace

* vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školících středisek

* vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí a přístup k ekonomickým a technologickým trendům

* účast na veletrzích, výstavách a další  inovačních  infrastrukturách

 

DOTACE z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost budou poskytnuty na :

1. ROZVOJ  VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE

 

2. ROZVOJ  PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOSTI  MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM

 

3. ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ ENERGIÍ, ROZVOJ ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, PODPORA ZAVÁDÉNÍ NOVÝCH TECNOLOGIÍ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ ENERGIÍ A DRUHOTNÝCH SUROVIN

 

4. ROZVOJ VYSOKORYCHLOSTNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ K INTERNETU A INFORMAČNÍCH KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ