Úvod opzp

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

DOTACE z OP ŽP budou poskytnuty na:


1. ZLEŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

Snížení znečištění odpadních vod a zlepšení kvality pitné vody

Snížení znečištění odpadních vod průmyslem a zemědělstvím

Zajištění povodňové ochrany

Podpora preventivních opatření a snižování rizika povodní

 

2. ZLEŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Snížení emisí provozoven

Zlepšení systému sledování a předpovídání vývoje ovzduší a klimatu

 

3. ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

Předcházení vzniku odpadů

Zvýšení podílu využití odpadů

4. OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Podpora biodiverzity ( biologické rozmanitosti )

 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

 

5. ENERGETICKÉ ÚSPORY

Snížení energetické náročnosti veřejných budov