Úvod opd

Operační program DOPRAVA

Co je jeho hlavním cílem?

Operační program Doprava je určen k  zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR, jako podmínka pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti celého státu a jeho regionů.

Hlavním zaměřením OP je dopravní infrastruktura.

Podporovány budou aktivity ve specifických oblastech (silniční, železniční, letecká a vodní) navázané na příslušné strategie.

Dále bude podporováno dokončení napojování dalších regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu zajišťující podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti příslušných regionů postavené na mobilizaci jejich vnitřních faktorů.
                                          

DOTACE z OP Doprava budou poskytnuty na:
 

 1. INFRASTRUKTURA PRO ŽELEZNIČNÍ A DALŠÍ UDRŽITELNOU DOPRAVU

 

2. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA NA SÍTI TEN-T A VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA PRO ČISTOU MOBILITU 

 

3. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA MIMO SÍŤ  TEN-T