Úvod irop

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Co je jeho hlavním cílem?

Integrovaný  regionální operačního programu ( IR OP ) je zaměřen na urychlení rozvoje regionů ČR,
na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice  a na posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech vycházející z využití jejich potenciálu.
 
DOTACE z IR OP budou poskytnuty na:
 

1. INFRASTRUKTURA

Vybudování konkurenceschopných, dostupných a bezpečných regionů

Zlepšení vlivu dopravy na životní prostředí  

 IDS-integrovaný dopravní systém + IZS-integrovaný dopravní systém

 

2. LIDÉ

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 

3.INSTITUCE

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

 

4. KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)