Úvod bydleni

Bydlení

V oblasti bydlení jsou pravidelně vypisovány granty na pořízení podporovaného nájemného bydlení níže uvedených typů:

Za pořízení je považována nová výstavba, rekonstrukce/adaptace stávajících prostor pro účely chráněného bydlení.