Úvod Rozvoj měst a obcí

Rozvoj měst a obcí

Každé území se chce minimálně v dlouhodobém horizontu zdárně a úspěšně rozvíjet. Proto je ale třeba kromě ochoty změnit současný stav k lepšímu, zajistit řadu činností a pořídit vhodné nástroje.Z tohoto důvodu nabízíme městům a obcím následující produkty, které poskytují účinné nástroje pro řízení budoucího rozvoje obce, města či celého regionu.

Pořízení výše jmenovaných dokumentů (nástrojů řízení rozvoje) doporučujeme zejména větším obcím a městům, kterým se jejich pořízení rozhodně vyplatí. Menším obcím, pro které by bylo neefektivní si rozvojové plány pořizovat, spíše doporučuje podílet se na jejich tvorbě u větších sousedů, protože rozvoj regionu má jednoznačně pozitivní vliv i na malé obce soustředěné okolo svých spádových center.

Menší obce by se tedy neměly vydávat cestou podrobného, nákladného a samostatného strategického plánování. Vhodnějším řešením menších obcí je podílet se na strategickém plánování regionu pod který spadají a specializovat se spíše na tvorbu konkrétních projektů, které budou s touto strategií v souladu. Pro menší obce tedy nabízíme vhodnější produkty, které zajistí posouzení souladu projektu se strategií regionu a posoudí jeho realizovatelnost včetně přínosu pro obec a celý region. Jedná se o následující analýzy:

Studie proveditelnosti a cost benefit analýza nejsou přitom samozřejmě určeny pouze pro menší obce, ale rovněž i pro větší sídelní útvary, které je budou potřebovat zejména pro posouzení realizovatelnosti a přínosu konkrétních projektů v rámci naplnění strategických cílů a priorit.