Úvod Profil společnosti

O společnosti ENVI Agentura Trunda s. r. o.

Společnost ENVI Agentura Trunda s. r. o. je na českém trhu etablovanou firmou, která má za sebou desítky úspěšných projektů. V rámci předchozích dotačních období jsme obcím a městům pomohli získat na veřejně prospěšné projekty stovky miliónů korun jak z evropských, tak i z českých dotačních programů. Rovněž za sebou máme bohaté zkušenosti v oblasti projekčních prací a inženýrských činnostech. Nabízíme bohaté zkušenosti při výběru zhotovitele Vašeho projektu. Žadatelům jsme připraveni pomoci se složitou administrací projektů financovaných za pomocí dotací a to při zpracování žádosti o dotaci, samotné realizaci i po ukončení projektu.

 

Proč si zvolit právě naši společnost:

Firma ENVI Agentura Trunda s. r. o. je připravena a schopna svým klientům nabídnout komplexní servis zahrnující zpracování projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, výběru zhotovitele, administraci projektu v jeho realizační fázi až po ukončení akce a podání závěrečného vyhodnocení akce. To vše tzv. „pod jednou střechou“.

Firma ENVI Agentura Trunda s. r. o. působí na trhu od roku 2002, kdy vznikla a působila pod názvem ENVI Agentura Ing. Vladimír Trunda. V roce 2008 došlo k transformaci do nástupnické organizace ENVI Agentura Trunda s. r. o. a působí na trhu nepřetržitě po celou dobu až po současnost. Můžeme tedy konstatovat, že naše firma má dlouholeté a bohaté zkušenosti ve svém oboru.

Naše firma se zabývá zajištěním veškeré agendy potřebné pro dotace na projekty z českých fondů i ze strukturálních fondů EU. Jedná se hlavně o tyto činnosti:

K uspokojivému stavu výše uvedeného využívá vysoké odbornosti vlastních specialistů i externích odborných pracovníků či firem splňující vysoké požadavky na specializaci a odbornost.