Úvod Jak získat dotaci

Jak získat dotaci

 

Cesta přípravou a realizací projektu spolufinancovaného z prostředků EU

 

(s čím Vám tedy může ENVI Agentura pomoci)

 

Následující grafy projektového cyklu obsahují stručné schéma s jednotlivými kroky podání a administrace žádosti až do ukončení individuálního projektu.

ENVI Agentura Vám díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti dotací ráda poskytne kvalifikovanou pomoc se získáním dotace a celým procesem její administrace.

 

A

 B