Úvod Elektronická aukce

Elektronická aukce

 Co je to elektronická aukce?

Jde o moderní způsob soutěžení o veřejné zakázky, který umožňuje dodavatelům v reálném čase přes Internet vylepšovat své nabídky zvítězit tak nad konkurencí.

Elektronická aukce podle zákona o veřejných zakázkách představuje možný způsob hodnocení nabídek, kdy jednotliví dodavatelé stavebních prací, dodávek (zboží) a služeb, mohou ve vzájemném „souboji“ vylepšovat své úvodní nabídky a vyhrát tak zakázku. Pro zadavatele to obvykle představuje snížení výsledné ceny nebo vylepšení nabízených podmínek.

Nabídky jsou v elektronické aukci hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek je stanovováno průběžně v reálném čase a to na základě zadavatelem stanovených hodnotících kritérií, která byla vyhlášena při zahájení zadávacího řízení. Samotná elektronická aukce probíhá ve virtuální aukční síni, v níž dodavatelé optimalizují své nabídky a zadavatel sleduje vývoj pořadí a hodnot kritérií. Elektronická aukce představuje mimořádně silný nástroj ke snížení ceny.

Hlavní výhody elektronické aukce

E-aukce šetří čas a peníze

E-aukce jsou transparentní

Výhodou použití elektronických aukcí je bezpečnost pro zadavatele výběrového řízení. Díky transparentnosti a férovosti celého procesu se výrazně snižuje nebezpečí následných námitek jednotlivých účastníků výběrových řízení, a pokud již jsou vzneseny, je jednodušší celé výběrové řízení a jeho výsledky obhájit před kontrolními orgány.

 

SCHÉMA ELEKTRONICKÉ AUKCE

Elektronická aukce