Úvod E-ZAK

E-ZAK ENVI Agentura

Elektronický nástroj E-ZAK ENVI Agentura byl vytvořen v souladu se zákonem č.137/2006, o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), a je certifikován dle vyhlášky vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Mezi hlavní funkce tohoto nástroje k podpoře elektronického zadávání veřejných zakázek patří:

 

Vstup na profil      E-ZAK ENVI Agentura