Úvod Dotace EU Období 2021 - 2027

Operační programy pro období 2021 - 2027

 

 

V programové období 2021 – 2027 budou pro Českou republiku přiděleny prostředky ve výši      cca 20 mld. EUR.  Dotace budou poskytovány prostřednictvím 8 dotačních titulů:

 

Tyto operační programy budou dále doplněny o samostatné programy, které budou stát mimo politiku soudržnosti:

V rámci vybraných operačních programů budou podporovány zejména níže uvedené oblasti:

 

 

Operační program životní prostředí:

 

OP Konkurenceschopnost

 

OP Doprava

 

Integrovaný operační program