Úvod Dotace EU

Dotace ze strukturálních fondů EU

 

Období 2021 – 2027

 

V programové období 2021 – 2027 budou pro Českou republiku přiděleny prostředky ve výši cca 20 mld. EUR.  Dotace budou poskytovány prostřednictvím 8 dotačních titulů:

Tyto operační programy budou dále doplněny o samostatné programy, které budou stát mimo politiku soudržnosti:

 

V rámci vybraných operačních programů budou podporovány zejména níže uvedené oblasti:

 

Operační program životní prostředí:

 

OP Konkurenceschopnost

 

OP Doprava

 

Integrovaný operační program

 

Období 2014 – 2020

 

Programového období 2014 – 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard EUR.

Vzhledem k blížícímu se konci programového období budou vyhlašovány poslední výzvy o dotaci.  Pro podání žádosti o dotaci je proto nezbytné mít projekt v co nejvyšším stupni přípravy (minimálně vypracované projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu, vydaná potřebná povolení).

Nejdůležitějšími aktivitami v následujících letech proto programovém bude:

Firma ENVI Agentura Trunda s. r. o. Vám podá pomocnou ruku při zpracování žádostí a další administraci Vašich projektů a to včetně vypracování závěrečného vyhodnocení akce a monitoringu udržitelnosti projektu.

 

 

 

Období 2007 – 2013

 

Pro využívání fondů Evropské unie letech 2007-2013 bylo celkem 24 operačních programů pro splnění 3 Cílů Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Celkem bylo v tomto období ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti rozděleno zhruba 774 mld. Kč.

Období 207 – 2013 bylo ukončeno. Žádosti o dotaci již nelze podávat.

Aktuálně probíhá pouze monitorování udržitelnosti projektu, který jsme pro Vás schopni zajistit.

 

 

Období 2004 – 2006

 

V programovém období 2004-2006 se v ČR v rámci 3 Cílů Politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie realizovalo 16 programů podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč.

Období 2004 – 2006 bylo ukončeno. Byl ukončen monitoring všech projektů realizovaných v tomto období. Projekty a údaje o nich jsou archivovány pro případné budoucí audity.