Úvod Dotace ČR Krajské dotace

Krajské dotace

Každý kraj vypisuje granty na projekty, které nejsou schopny získat dotaci ze zdrojů ministerstev ČR popř. státních fondů a  Strukturálních fondů EU. Jedná se zejména o podporu drobných investičních a neinvestičních akcí lokálního významu v oblasti životního prostředí, rozvoje venkova, sportu, vzdělávání, kultury a památkové péče.

Kraje jsou významným poskytovatelem dotací v oblasti vodohospodářské infrastruktury.

Všechny kraje ze svých rozpočtových fondů podporují nejen drobné samostatné investiční akce, ale umožňují i kofinancování projektů které získali dotace na výstavbu vodohospodářské infrastrukturu ze zdrojů MZe a Strukturálních fondů EU (OPŽP).

Vzhledem k tomu, že každý kraj vytváří své vlastní dotační portfolio pro podporu regionálního rozvoje, doporučujeme pro přípravu Vašeho projektu odbornou konzultaci, kterou si můžete sjednat s odbornými poradci firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o.