Úvod Dotace ČR

Dotace z českých zdrojů

Dotace poskytované z národních zdrojů ČR lze rozdělit do dvou základních skupit podle poskytovatele dotace, kterými jsou:

Ministerstva a Státní fondy poskytují dotace celospolečenského významu, zpravidla se jedná o významnější akce s rozpočtem v řádu několika mil. Kč dle priorit Vlády ČR.

Kraje financují převážně malé projekty místního významu, popř. se podílejí na kofinancování projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU, nebo Dotačních programů ministerstev.