Úvod Dotace EU

Dotace ze strukturálních fondů EU

Období 2014 – 2020

 Programového období 2014 – 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Naše společnost ENVI Agentura Trunda s. r. o. využívá své dlouholeté zkušenosti v oblasti čerpání dotací, aby Vám pomohla najít vhodnou cestu k realizaci Vašich cílů.

V současné době probíhá příjem projektů do jednotlivých programů.

ÚSPĚŠNOST VAŠEHO PROJEKTU ZÁVISÍ NA VČASNÉ PŘÍPRAVĚ A KVALITĚ VAŠICH PODKLADŮ!

Firma ENVI Agentura Trunda s. r. o. Vám podá pomocnou ruku při zpracování žádostí a další administraci Vašich projektů.

 

 

Období 2007 – 2013

Pro využívání fondů Evropské unie letech 2007-2013 bylo celkem 24 operačních programů pro splnění 3 Cílů Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Celkem bylo v tomto období ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti rozděleno zhruba 774 mld. Kč.

Období 2007 - 2013 bylo UKONČENO. Probíhá pouze monitorování dobíhajících projektů.

 

 

Období 2004 – 2006

V programovém období 2004-2006 se v ČR v rámci 3 Cílů Politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie realizovalo 16 programů podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč.

Období 2004 - 2006 bylo UKONČENO. Probíhá pouze monitorování dobíhajících projektů.